1. pl
21 stycznia 2014
Analizy

Tworzymy rzetelne analizy strategiczne i operacyjne obejmujące m.in.:

 

 • Analizę konkurencji i otoczenia rynkowego firmy
 • Analizy modelu biznesowego as is oraz to be
 • Identyfikację i wdrażanie inicjatyw wspomagających osiąganie celów                             strategicznych i operacyjnych
 • Opracowywanie analiz rynkowych wspierających decyzje handlowe

 

 

Specjalizujmy się w analizach wszystkich segmentów rynków energii elektrycznej, gazu i produktów powiązanych. W tym zakresie realizujemy m.in analizy:

 

 • Rynku hurtowego i detalicznego
 • Korelacji i kointegracji produktowych
 • Wpływu dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i regulacji na kształt rynków, produkty i zachowania uczestników
 • Możliwości arbitrażu na rynkach energii i gazu na profilach m.in. PL/DE/CZ oraz spekulacji między produktami rynku terminowego, bieżącego i bilansującego - wraz z przygotowaniem dedykowanych modeli i aplikacji narzędziowych
 • Opłacalności handlu produktami giełdowymi i uczestnictwa na parkietach giełd towarowych
 • Wpływu generacji wiatrowej na poziomy cen
 • Wpływu temperatury na poziomy zapotrzebowania i cen rynku SPOT
 • Aktualnych i przyszłych stosów Merit Order
 • Wpływu bilansu popytowo/podażowego i stanów rejestrów na poziomy cen praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
 • Fundamentalne top down i bottom up cen energii, gazu i towarów powiązanych
 • Techniczne trendów i poziomów cen
 • Stress-testowe i wrażliwości

 

Realizujemy dedykowane analizy typu ad'hoc

Skontaktuj się z nami

email: biuro@ipa-instytut.pl

tel. +48 723 600 831