1. pl

Twój sukces to nasze rozwiązania !

 

 

Projekty

 

Pomagamy klientom w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań, działań i zachowań związanych w szczególności z uczestnictwem na rynkach energii elektrycznej i gazu:

 

 • Optymalizujemy i poszukujemy synergii wewnątrzorganizacyjnych
 • Opracowujemy i wdrażamy procedury proefektywnościowe
 • Pomagamy dokonać zmiany i wybrać optymalnego sprzedawcę energii elektrycznej i gazu
 • Wykorzystujemy interdyscyplinarność na styku nauki i biznesu
 • Stanowimy wsparcie w zarządzaniu złożonymi projektami (PMI, PRINCE2)
 • Pomagamy pozyskać dofinansowanie ze środków publicznych na realizację szerokorozumianych projektów energetycznych

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Analizy

 

Tworzymy rzetelne analizy - cykliczne i ad'hoc o przeznaczeniu strategicznym i operacyjnym obejmujące m.in.:

 

 • Analizy konkurencji i otoczenia rynkowego firmy

 • Analizy modelu biznesowego as is oraz to be

 • Identyfikację i wdrażanie inicjatyw wspomagających osiąganie celów strategicznych i operacyjnych

 • Opracowywanie analiz rynkowych wspierających decyzje handlowe

Czytaj więcej

Prognozy

 

Wspieramy naszych Klientów w przewidywaniu przyszłych krótko, - średnio i -długoterminowych trendów wolumetryczno-cenowych w zakresie rynków:

 

 • Energii Elektrycznej

 • Uprawnień do emisji CO2

 • Gazu

 • Ropy

 • Węgla

 • Praw Majątkowych

Czytaj więcej

Projekt unijny

 

 

Zaawansowane modele prognostyczne na rynkach energii i gazu

 

Wartość projektu

723 030 PLN

Kwota dofinansowania z UE

437 200 PLN

Skontaktuj się z nami

email: biuro@ipa-instytut.pl

tel. +48 723 600 831