Publikacje

 

Doświadczenie praktyczne łączymy z ciągłym rozwojem naukowym czego wyrazem są publikacje w krajowych i zagranicznych periodykach m.in. International Studies of Management & Organization, Acta Energetica, Polityka Energetyczna, Rynek Energii.

 

 

 

2016


2015

 

 

2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005

 

2002

  • Baron B., Piątek Z., Sołtysik M.: Impedancje obwodów ziemnopowrotnych napowietrznej linii przesyłowej dwuprzewodowej o przewodach dwuwarstwowych. Zesz. Nauk. Pol. Śl., seria Elektryka 2002 Z. 182, s. 47-54


2001

  • Baron B., Piątek Z., Kaleta K., Sołtysik M.: Impedancja obwodu ziemnopowrotnego przewodu dwuwarstwowego nad ziemią. XXIV IC SPETO’2001, Gliwice – Ustroń 2001, s. 125-129

  • Baron B., Piątek Z., Sołtysik M.: Impedances of circuits with ground return of an overhead double wire transmission line with two-layer conductors. AMTEE’01, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic, wrzesień 2001, s. E01-E06

 

  1. pl

Kim jesteśmy?

 

Instytut Projektów i Analiz cechuje profesjonalizm, wiedza i doświadczenie.

 

  • Profesjonalizm – przykładamy szczególną wagę do walidacji wykorzystywanych i przetwarzanych danych, terminowo dostarczmy skuteczne rozwiązania w ergonomicznej formie.

  • Wiedza - zdobyta na uczelniach technicznych i ekonomicznych połączona z kompetencjami nabytymi podczas wieloletniego rozwoju osobistego.

  • Doświadczenie – łączymy interdyscyplinarność świata nauki i biznesu będąc na bieżąco ze światowymi trendami w zarządzaniu i wykorzystując wieloletnią praktykę analityczną i menadżerską.

 

Instytut Projektów i Analiz to zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w szeroko rozumianej branży energetycznej, kreujących rzeczywistość poprzez aktywne uczestnictwo w pracach nad tworzeniem i aktualizacją zasad i reguł funkcjonowania rynków energii elektrycznej i gazu, znających i potrafiących przewidzieć prawidłowości charakteryzujące te rynki, skutecznie wdrażających wypracowane pomysły. Działania te prowadzimy m.in. współpracując z towarzystwami i stowarzyszeniami branżowymi i rządowymi, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz przedsiębiorstwami komercyjnymi.

 

 

Do każdego projektu dobieramy optymalny zespół realizujący zadanie, 
składający się z najlepszych specjalistów w danej dziedzinie!

dr Karolina Mucha-Kuś

 

Absolwentka magisterskich studiów ekonomicznych (zarządzanie projektami, 2008) i filologicznych (business english 2007) oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2012), gdzie w 2014 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień naukowy doktora. Jej rozprawa zatytułowana "Koopetycja na rynku bilansującym energii elektrycznej" zdobyła nagrodę na międzynarodowym konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez VSB - Technicka Univerzita Ostrava. Swoją wiedzę pogłębiała na studiach podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej - „Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce” (2012) i „Rynek gazu ziemnego – szanse i bariery rozwoju” (2016). Absolwentka The George Washington University przy współpracy z MT&DC w zakresie zarządzania projektami (PMI). Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner.


Od 2007 roku zawodowo związana z branżą energetyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Vattenfall Distribution Poland S.A. i TAURON Polska Energia S.A. Uczestniczyła w kluczowych projektach m.in. przy tworzeniu strategii Grupy TAURON, koncepcji centralizacji sprzedawanych produktów w ramach Grupy oraz kierowała opracowaniem i wdrożeniem systemu informatycznego wspomagającego hurtowy handel gazem (Deputy Project Manager). 


Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na zagadnieniach zarządzania strategicznego i dotyczą w szczególności strategii efektywnych zachowań uczestników rynku energii elektrycznej i gazu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu referatów z zakresu zarządzania strategicznego, w szczególności badań nad strategiami koopetycji. Aktywnie uczestniczy w branżowych konferencjach w kraju i za granicą. Organizator projektów naukowych m.in. międzynarodowej konferencji - 5th workshop on coopetition (EIASM), studiów podyplomowych we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą.


Członek Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) w ramach którego angażowała się w prace zespołów i grup roboczych ds.:  Raportu, Rynku Gazu, Statystyk. Wpisana na listę ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

dr inż. Maciej Sołtysik

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej (2000) oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach - „Prognozowanie w Przedsiębiorstwie” (2007) oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej - „Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce” (2010) i „Rynek gazu ziemnego – szanse i bariery rozwoju” (2016). Stopień naukowy doktora uzyskał w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej (2010) broniąc rozprawę pt. „Metoda tworzenia i analizy funkcjonowania grup bilansujących uczestników rynku energii elektrycznej”.

 

Od kilkunastu lat związany z energetyką. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Enion S.A., Everen Sp. z o.o. grupa EdF i TAURON Polska Energia S.A. na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych i dyrektorskich. Ponadto wiedzę i doświadczenie poszerzał kierując i angażując się w liczne interdyscyplinarne projekty. Był kierownikiem projektu TAURON Nowe Trendy (2015) integrującego kompetencje sprzedażowe w spółkach Grupy TAURON i mającego na celu wypracowanie przewagi rynkowej w segmencie sprzedaży i obsługi Klienta. W 2013 roku był zastępcą kierownika projektu strategicznego – Centralizacja Handlu Paliwami, który zakończony został scentralizowaniem kompetencji handlu węglem, gazem i biomasą w TAURON Polska Energia S.A. Doświadczenie zdobywał również kierując projektem strategicznym o zasięgu międzynarodowym – Rozszerzenie działalności na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, który zakończony został założeniem spółki tradingowej w Republice Czeskiej.

 

Członek Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), w ramach których angażuje się w prace zespołów i grup roboczych ds.:  OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej (TOE), Raportu (TOE), Rynku Gazu (TOE), Statystyk (TOE) oraz Komitetu Rynki (PKEE).

 

Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii elektrycznej. Autor i współautor kilkudziesięciu referatów naukowych. Wykładowca akademicki. Wpisany na listę ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Skontaktuj się z nami

email: biuro@ipa-instytut.pl

tel. +48 723 600 831