1. pl
21 stycznia 2014
Projekty

Pomagamy Klientom w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań, działań i zachowań związanych w szczególności z uczestnictwem na rynku energii elektrycznej i gazu:

      

  • Optymalizujemy i poszukujemy synergii wewnątrzorganizacyjnych

  • Opracowujemy i wdrażamy procedury pro-efektywnościowe
  • Pomagamy wybrać optymalnego sprzedawcę energii elektrycznej i gazu
  • Pośredniczymy w zmianie sprzedawcy energii elektrycznej i gazu
  • Wykorzystujemy interdyscyplinarność na styku nauki i biznesu
  • Stanowimy wsparcie w zarządzaniu złożonymi projektami (PMI, PRINCE2)
  • Pomagamy we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w tym dedykowanych aplikacji wspierających aktywność na rynku energii elektrycznej i gazu

 

 

Oferujemy nasze kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas prac projektowych zarówno w zespołach zadaniowych, jak i z perspektywy Kierownika Projektu

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

email: biuro@ipa-instytut.pl

tel. +48 723 600 831