1. pl
18 sierpnia 2017
Projekt unijny

Przedmiotem projektu jest opracowanie i implementacja do formy narzędziowej zaawansowanych modeli i metod prognostycznych wspierających działania analityczne na rynku energii, gazu i produktów powiązanych, w celu optymalizacji procesów handlowych na rynku hurtowym. Produkty projektu będą unikatowe z uwagi na nieimplementowane dotychczas modele i algorytmy prognostyczne. W ramach etapów projektu realizowane będą działania skupiające się na przygotowaniu i adaptacji zaawansowanych modeli prognostycznych oraz implementacji teorii rynków predykcyjnych do kreowania świadomości uczestników rynku i poprawy jakości modelowania stochastycznego. Badania skutkować będą wyborem statystycznie najistotniejszych metod i modeli prognostycznych, na podstawie których przygotowane będą prototypy narzędzi oraz nastąpi faza ich testowania w środowisku laboratoryjnym i zbliżonym do rzeczywistego. Ponadto przygotowany zostanie plan działań następczych wraz z planem komercyjnego zastosowania produktów.

Skontaktuj się z nami

email: biuro@ipa-instytut.pl

tel. +48 723 600 831